Traverzy

Traverzy

Vyrábame žeriavové dráhy pre žeriavy mostové, portálové, podvesné a pre pojazdné zdvíhadlá. Dráhu je možné nainštalovať na novú samonosnú oceľovú konštrukciu, na nové konzoly haly, ale aj na jestvujúcu konštrukciu, konzoly a stĺpy stavby. Realizujeme aj opravy, rektifikácie dráh vrátane výmeny koľajníc a prevedenie predpísaných záťažových skúšok a geodetických zameraní.

Dráhy je nutné kontrolovať a udržiavať počas celej ich životnosti. Do našich služieb spadá aj zabezpečenie náhradných dielov na komponenty žeriavovej dráhy, geodetické zameranie a revízne skúšky žeriavových dráh.

žeriavy cerovský , žeriavy
Spoločnosť s obchodným názvom Žeriavy-Cerovský, s.r.o. existuje od roku 1999. Je silným tímom ľudí so skúsenosťami a profesionálnym prístupom k svojej práci.

Potrebujete servis zdvíhadla?

Volajte: 0905722719