Zváračské práce a výroba zváraných oceľových konštrukcií

Výroba žeriavov – na základe požiadaviek zákazníka, návrh žeriava, po odsúhlasení zákazníkom, nakreslenie výkresovej dokumentácie, výroba jednotlivých detailov, montáž do celku, povrchová úprava, montáž, uvedenie do prevádzky, zaťažkávacie skúšky, odovzdanie zákazníkovi.   Zváranie konštrukcií – podľa dodanej výkresovej dokumentácie výroba zváranej konštrukcie, povrchová úprava, montáž u zákazníka.
žeriavy cerovský , žeriavy
žeriavy cerovský , žeriavy
Spoločnosť s obchodným názvom Žeriavy-Cerovský, s.r.o. existuje od roku 1999. Je silným tímom ľudí so skúsenosťami a profesionálnym prístupom k svojej práci.

Potrebujete servis zdvíhadla?

Volajte: 0905722719